ഗ്രാനൈറ്റ് വി ബ്ലോക്ക്

  • പ്രിസിഷൻ ഗ്രാനൈറ്റ് വി ബ്ലോക്കുകൾ

    പ്രിസിഷൻ ഗ്രാനൈറ്റ് വി ബ്ലോക്കുകൾ

    വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ടൂൾ റൂമുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂമുകൾ എന്നിവയിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വി-ബ്ലോക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തൽ, ഏകാഗ്രത പരിശോധിക്കൽ, സമാന്തരത, മുതലായവ പോലുള്ള ടൂളിംഗ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഗ്രാനൈറ്റ് വി ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സിലിണ്ടർ കഷണങ്ങൾ.അവയ്ക്ക് നാമമാത്രമായ 90-ഡിഗ്രി "V" ഉണ്ട്, മധ്യഭാഗത്തും സമാന്തരമായും താഴെയും രണ്ട് വശങ്ങളും അറ്റത്ത് ചതുരവും.അവ പല വലിപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, നമ്മുടെ ജിനാൻ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.